· Residus

solucions

Estudis i projectes
Aportem coneixement i experiència per estudiar, dissenyar i assessorar sobre els sistemes de gestió de residus dels nostres clients. Treballem amb els criteris d'optimització, millora de reciclatge i reducció de costos del servei.
GESTIÓ DE BIORESIDUS
(PDF)
MODELS DE RECOLLIDA SELECTIVA OBLIGATÒRIA
(PDF)
Comunicació ambiental
Proporcionem recursos i equipament d'educació ambiental, dissenyem i executem campanyes i projectes en sensibilització i educació ambiental, definim les estratègies adequades per consolidar un compromís social envers l’ecologisme introduint espais de participació.
Proporcionar les eines comunicatives adequades per tal de generar consciència sobre la sostenibilitat
Establir hàbits de reciclatge i responsabilitat ambiental al conjunt de la ciutadania
Desenvolupament de campanyes puntuals o de mitjà termini per la millora dels índex de reciclatge
Formació ambiental a personal tècnic de l'administració pública
ACTUACIONS COMUNICATIVES PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS (PDF)ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
 (PDF)

· Projectes

gram@ambiens.cat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram