· Residus

solucions

Estudis i projectes
Aportem coneixement i experiència per estudiar, dissenyar i assessorar sobre els sistemes de gestió de residus dels nostres clients. Treballem amb els criteris d'optimització, millora de reciclatge i reducció de costos del servei.
GESTIÓ DE BIORESIDUS
(PDF)
MODELS DE RECOLLIDA SELECTIVA OBLIGATÒRIA
(PDF)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram