Pla de gestió de residus a l’Alt Empordà

Data: Desembre 2018

Elaboració d’un pla de gestió de residus de l’Alt Empordà per l’assoliment dels objectius europeus de reciclatge.

Realització d’una diagnosi de la situació comarcal actual, propostes d’alternatives per tal d’assolir una millora en els resultats de recollida selectiva d’acord amb els objectius europeus de reciclatge. Procés participatiu amb els municipis per difondre els resultats. També elaboració del Pla de Prevenció de Residus.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram