Gestió de compostatge comunitari a Cabrera d’Anoia

Data: 2013 – 2019

Gestió del biorresidu mitjançant el compostatge individual i comunitari en el municipi de Cabrera d’Anoia.

Gestió de la fracció orgànica biodegradable mitjançant el compostatge individual i comunitari. S’ha realitzat la conversió dels compostadors comunitaris a compostadors d’alta qualitat i resistència per tal de fomentar-ne l’ús.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram