Estudi de contenerització a Olesa de Montserrat

Data: Gener 2017

Estudi de contenerització pel desplegament del nou servei de càrrega lateral al municipi d’Olesa de Montserrat

Fruit de la nova adjudicació del servei de recollida de residus i neteja viària a Olesa de Montserrat, es proposa estudiar la contenerització òptima del municipi mitjançant sistema de contenidors de càrrega lateral. S’estudia els punts especialment sensibles degut a l’urbanisme mes dens, l’impacte dels establiments comercials, etc. També s’elabora un manual amb els criteris a aplicar per la ubicació de contenidors.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram