Planificació de campanya d’abast comarcal. 2019. Consell comarcal de la Segarra

Client: Consell comarcal de la Segarra

Data: 2018-2019

Planificació de les actuacions d’implantació, creació de continguts i comunicació institucional de la campanya comunicativa per a l’ampliació dels municipis amb recollida porta a porta, la millora dels existents i la implantació del model d'àrees d’aportació amb compostatge al total de la comarca de la Segarra.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram