Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora d’una casa particular al municipi de Santa Margarida de Montbui

Client: Josep Castelltort

Data: 2012

Casa unifamiliar aïllada als afores de nucli antic de Santa Margarida de Montbui. 

El mòdul de depuració estarà situat a una feixa per sota la casa i el flux es produirà per gravetat sortint de la fossa sèptica. Es preveu un possible aprofitament per al reg d'arbres de jardineria, per gota a gota o per inundació.

La nova depuradora és un sistema de llit de graves que reprodueix la depuració natural de rius i llacs. La construcció de la depuradora té un baix cost d’inversió inicial ja que només ha consistit en la construcció d’una fossa sèptica, pel tractament primari, i sis basses amb graves, pel tractament secundari. La petjada ecològica de la depuradora és pràcticament nul·la i econòmicament és el sistema de depuració més sostenible.

  1. Depuració biològica
Nom del projecte Titular Any
Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora de l’urbanització de Sant Miquel Ajuntament d’Abrera 2018
Redacció del projecte i direcció d’obra de tres depuradores per la casa de colònies a Son Putxet  Parròquia d’Alaió, Menorca 2018
Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora de la casa rural de Torre del Codina (Tàrrega) JUSCARAYAS 2016
  1. Aprofitament d’aigua
Nom del projecte Titular Any
Jornades “El consum d’aigua potable a la Conca d’Òdena” Ajuntament d’Igualada 1995
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram