Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora de l’urbanització de Sant Miquel

Client: Ajuntament d’Abrera

Data: 2018

La depuradora de l’urbanització de Sant Miquel va quedar inoperativa fa anys per manca de manteniment. L’espai de la depuradora patí un assentament de terres que va trencar la depuradora i les aigües es filtren, des de fa anys, directament al torrent. La depuradora donava servei a un nucli amb 30 habitatges on hi viuen habitualment unes 20 persones que augmenten clarament els caps de setmana i les vacances. L’Ajuntament d’Abrera va encarregar a l’empresa Ambiens el projecte de construcció d’una nova depuradora.

La nova depuradora és un sistema de llit de graves que reprodueix la depuració natural de rius i llacs. La construcció de la depuradora té un baix cost d’inversió inicial ja que només ha consistit en la construcció d’una fossa sèptica, pel tractament primari, i sis basses amb graves, pel tractament secundari. La petjada ecològica de la depuradora és pràcticament nul·la i econòmicament és el sistema de depuració més sostenible.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram