Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora de la casa de turisme rural de Torre del Codina (Tàrrega)

Client: Particular

Data: 2016

Per la seva ubicació, lluny de nuclis urbans, la casa rural de Torre del Codina de Tàrrega no està connectada a la xarxa de sanejament. Per evitar l’abocament de les aigües al medi, els propietaris de la casa rural van encarregar a Ambiens el disseny d’una depuració amb llit de graves. La depuradora té un funcionament passiu, per tant, no consumeix energia elèctrica ni té pràcticament manteniments.

gram@ambiens.cat
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram