Redacció del projecte i direcció d’obra de la depuradora de la casa de turisme rural de Torre del Codina (Tàrrega)

Client: Particular

Data: 2016

Per la seva ubicació, lluny de nuclis urbans, la casa rural de Torre del Codina de Tàrrega no està connectada a la xarxa de sanejament. Per evitar l’abocament de les aigües al medi, els propietaris de la casa rural van encarregar a Ambiens el disseny d’una depuració amb llit de graves. La depuradora té un funcionament passiu, per tant, no consumeix energia elèctrica ni té pràcticament manteniments.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram