Projecte i suport tècnic per l’obertura de la restauració de l’antiga guixera de Can Roca I (1995) i Can Roca II (2018) a la guixera Claret del municipi d’Òdena

Client: FUNOSA

Data: 1995 - actualitat

Restauració de la Guixera Claret, al municipi d’Òdena, amb subproductes (fins, sorres, escòries i refrectaris) del procés de producció de l’empresa FUNOSA. La primera part de l’activitat va iniciar-se el 1995 amb la restauració de la Guixera Claret, actualment encara no està tancada.  Ambiens ha redactat el projecte de restauració i s’encarrega del seguiment tècnic del projecte de restauració.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram