Pla Director d’Abastament del municipi de Montmaneu

Client: Ajuntament de Montmaneu

Data: 2009

Redacció del Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua del municipi de Montmaneu on es diagnostica la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi, alta i baixa, els consums presents i futurs, i es fa una proposta sobre les inversions i/o actuacions necessàries per l’eficiència del servei i per satisfer les demandes futures. També contempla la repercussió tarifària de les inversions per tal d’aconseguir l’autofinançament del cost integral del servei.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram