Inspecció de serveis de neteja viària i recollida de residus

INSPECCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA, DEIXALLERIA I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER L’AJUNTAMENT D’IGUALADA.

Es realitza la inspecció de presència i composició dels equips, posteriorment un control qualitatiu de la tasca realitzada pels serveis de recollida de residus i neteja viària a la ciutat. S’analitza l’estat de les deixalleries, planta de transferència, oficina tècnica, etc. També es monitoritza les incidències del servei, la recollida selectiva i s’assessora a l’Ajuntament en els temes referents al contracte.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram