Direcció de l’obra i de Seguretat i Salut per l’obertura de la franja perimetral de protecció d’incendis forestals a Santa Maria de Miralles

Client: Ajuntament de Santa Maria de Miralles

Data: 2018

Direcció de l’obra i seguretat i salut de la franja perimetral del veïnat de Mas la Múnia a Santa Maria de Miralles la primavera del 2018.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram