Coordinació de servei de recollida i neteja a Artés

ELABORACIÓ D’OFERTA I COORDINACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ARTÉS

Es prepara per una empresa de serveis la plica per presentar-se al concurs de recollida de residus porta a porta i neteja viària en el municipi d’Artés. Aquest plica resulta guanyadora. Posteriorment es presta la coordinació i direcció tècnica del servei, amb tracte directe entre ajuntament, informadors ambientals i operaris del servei. Mostra de bons resultats s’assoleix una recollida selectiva del 83,01% durant un any complert.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram