La depuració biològica: una solució sostenible i econòmica

25 de març de 2019

La crisi econòmica espanyola causada per l’esclat de la bombolla immobiliària va tenir conseqüències greus per l’economia familiar i de les administracions públiques. En el cas dels ajuntaments, la reducció dels ingressos provinents de la construcció d’habitatges va fer augmentar el deute i, en molts casos, les alcaldies van apostar per reduir les despeses fixes de manteniment d’infraestructures. Un bon exemple de la manca d’inversió en manteniment són les depuradores, una infraestructura necessària per no abocar aigües grises al medi ambient i que molts ajuntaments han abandonat.  

La depuradora de l’urbanització de Sant Miquel va quedar inoperativa fa anys per manca de manteniment. L’espai de la depuradora patí un assentament de terres que va trencar la depuradora i les aigües es filtren, des de fa anys, directament al torrent. La depuradora donava servei a un nucli amb 30 habitatges on hi viuen habitualment unes 20 persones que augmenten clarament els caps de setmana i les vacances. L’Ajuntament d’Abrera va encarregar a l’empresa Ambiens el projecte de construcció d’una nova depuradora.

L’antiga depuradora
La nova depuradora

La nova depuradora és un sistema de llit de graves que reprodueix la depuració natural de rius i llacs. La depuradora té un funcionament passiu, per tant, no consumeix energia elèctrica ni té pràcticament manteniments. La construcció de la depuradora té un baix cost d’inversió inicial ja que només ha consistit en la construcció d’una fossa sèptica, pel tractament primari, i sis basses amb graves, pel tractament secundari. La petjada ecològica de la depuradora és pràcticament nul·la i econòmicament és el sistema de depuració més sostenible.

Per assegurar el bon funcionament de la depuració biològica és necessari evitar l’abocament de pintures, olis i tovalloletes. La depuració biològica veu alterat el procés de tractament si s’aboquen pintures, olis i tovalloletes al vàter o l’aigüera. En aquest sentit, l’Ajuntament ha facilitat als veïns un punt d’aportació d’olis i ha fet una campanya comunicativa casa per casa per promoure que les tovalloletes es tirin a les deixalles i evitar l’abocament d’oli.   

Els principals avantatges de la depuració biològica són el baix cost del manteniment, el baix cost d’inversió inicial i el baix impacte ambiental. La depuració biològica és una solució sostenible i econòmica excel·lent per aquells nuclis de població de menys de 2.000 habitants que no tenen sistema de depuració, o que està en mal estat, i per a tots els habitatges aïllats (masies, cases de turisme rural...) que no estan connectats a la xarxa de clavegueram.   

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram