Des d’AMBIENS estem treballant en la redacció de les subvencions pel finançament d’actuacions a Espais Naturals Protegits dogc.gencat.cat

9 de desembre de 2019

Aquestes línies de subvenció estan pensades per actuacions a Espais Naturals Protegits de Catalunya (PEIN, Parcs Naturals, Zones Humides) i en actuacions relacionades amb la fauna i flora protegida. 

Les actuacions generals proposades en aquesta convocatòria, entre d'altres, són:

 1. Maneig dels hàbitats naturals amb ramaderia i pasturatge.
 2. Actuacions d'agroramaderia fixa, tancats, mànegues, etc. (PEIN i Parcs Naturals)
 3. Conservació d'hàbitats naturals i seminaturals amb mitjans mecànics i manuals:
  1. Centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora.
  2. Creació de marges de pedra seca, marges herbacis, vegetació de ribera, etc.
  3. Creació de basses i punts d'aigua per a biodiversitat.
  4. Connectors biològics
  5. Actuacions de plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades…
  6. Enderroc o integració paisatgística d'estructures o edificis obsolets que afectin la qualitat del paisatge.
  7. Obertura de nous senders i manteniment.
  8. Instal·lació de passeres i baranes de canalització de vianants.
  9. Instal·lació de senyalitzacions i guiatge.

La línia de finançament d’aquesta subvenció disposa d'un total de 4.185.000 euros, pels quals es financen projectes en un 70% o un 90% de la despesa que ha de ser d’un mínim de 6.000€ i un màxim de 60.000€.

Les sol·licituds es poden presentar com a màxim el dia 15/12/2019.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram