· Civisme

solucions

El civisme es basa en el respecte vers les altres persones de la comunitat i allò comú. Mitjançant la incentivació del sentiment de pertinença a la comunitat i l'anomenat civisme actiu, es construeix la consciència necessària per a la millora de la convivència.

Enfoquem de manera transversal i participativa les problemàtiques d’usos de l’espai públic, alhora que també la construcció d’una estratègia de corresponsabilització de la ciutadania en la vida comunitària i la cohesió social dins un espai públic de qualitat.
FOMENT DEL CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA (PDF)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram